Twitter
Bezmaksas
banneru apmaiņa
Facebook loginTwitter
Banner

Banneru apmaiņas noteikumi

  1. Banneru apmaiņas sistēmā bannerExchange.lv (turpmāk saukta kā Sistēma) var piedalīties fiziskas un juridiskas personas (turpmāk saukti Sistēmas lietotāji), kuras pārvalda kādu mājas lapu, interneta portālu u.tml. (turpmāk saukta kā Interneta vietne).
  2. Katram banneru apmaiņas sistēmas dalībniekam ir pienākums ievietot savā interneta vietnē Sistēmas ģenerētu HTML kodu bez nesaskaņotām izmaiņām. Bannerim jābūt publiski redzamam. Tas nedrīkst būt izvietots slēptā, vizuāli pārlūkā neredzamā veidā.
  3. Vienā lapā var izvietot tikai vienu banneri.
  4. Par katriem 10 svešu banneru rādījumiem Interneta vietnes turētājs pretim saņem 8 viņa bannera rādījumus citās vietnēs.
  5. Viena Sistēmas lietotāja kontā var ievietot vairākus bannerus.
  6. Sistēmas lietotājs apņemas izmainīt Sistēmas ģenerēto HTML kodu, kad tas tiek mainīts pašā sistēmā un par to tiek paziņots Sistēmas lietotājam Sistēmas ietvaros vai uz viņa Sistēmā norādīto elektroniskā pasta adresi.
  7. Sistēmas lietotājam ir tiesības iegādāties papildus viņa banneru rādījumus Sistēmas noteiktā kārtībā.
  8. Sistēmas lietotājam ir pienākums regulāri iepazīties ar Banneru apmaiņas noteikumiem, kuri tiks publicēti šajā adresē.
  9. Par noteikumu pārkāpumu Sistēmas lietotāja konts var tikt bloķēts vai neatgriezeniski dzēsts.